Mødedatoer for sæsonen 2019/2020

Alle møntmøder starter kl 18.30

Tirsdag D. 17. september (Generalforsamling) Sal 2
Tirsdag D. 15. oktober Sal 2
Tirsdag D. 19. november Sal 2
Tirsdag D. 17. december Sal 2
Tirsdag D. 21. januar Sal 2
Tirsdag D. 18. februar Sal 2
Tirsdag D. 17. marts Sal 2
Tirsdag D. 21. april Sal 2
Tirsdag D. 19. maj Sal 2 
Lørdag D. 30.  maj Møntbørs Sal 2 ?