Bestyrelse

Formand John Pedersen 40 41 80 26 John@silkemont.dk
Næstformand Søren Klostergaard 23 61 47 98 soren@silkemont.dk
Kasserer Jørn Hede 22 78 88 95 jorn@silkemont.dk
Sekretær Michael Jensen 28 73 76 06
Bestyrelsesmedlem Kim Jensen 24 22 48 92 kim@silkemont.dk
Bestyrelsesmedlem Kasper Engstrøm Hansen 23 23 79 38 kasp8025@gmail.com
Bestyrelsesmedlem John F. Kadijani 52 40 40 56 john3522q@gmail.com

 

Medlemsskab

Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen, eller på en mødeaften til kasseren. Kontingent for indeværende sæson 1/8-2019 til 31/7-2020 er 80,- Kr. (Hvis et medlemskab ikke fornyes er oktoberlisten den sidste man modtager)

 

Møntmøder

Foreningen afholder 9 møntmøder pr. år - normalt den 3 tirsdag i måneden. Der afholdes ingen møder i juli og august. I sæson 2019/2020 vil der blive afholdt 1 lørdags møntbørs 

 

Mødelokale

Foreningens møder afholdes i "Lunden" sal 2, Vestergade 74, 8600 Silkeborg - med parkering lige ved døren (normalt altid god plads)

 

Betingelser v/ anvisningssalg

Udbudte varer købes i den stand de forefindes ved hammerslaget. Der vil udelukkende være tale om anvisningssalg. Som foregår jvf. Toldvæsenets bestemmelser uden tillæg af moms. Overbuds størrelse fastsættes alene af auktionarius, der ligeledes i tvivlstilfælde afgør hvem der vinder et lot, eller om der skal genopråbes.

 

Salær v/anvisningssalg

For køber - hammerslagsprisen tillægges 5%

For sælger  - hammerslagsprisen fratrækkes 5%

 

Eftersyn af udbudte lots

På mødeaftenen er der eftersyn af udbudte lots fra ca. kl. 18:45 til ca. kl. 19:45

 

Forsendelse

Vundne lots ved brevbud sendes altid for købers regning

 

Betaling/bankoverførsel til foreningen

Arbejdernes Landsbank - Registrerings nr. 5347 Konto nr. 0243181 (ved overførsel af kontingent husk at opgive medlems nr.)

 

International bankoverførsel

IBAN: DK9353470000243181

SWIFT/BIC: ALBADKKK (husk at tillægge alle gebyrer)

 

Sælgere

Sælgere af lots kan få afregning den pågældende mødeaften, eller få beløbet overført til bankkonto. Sælger skal selv oplyse registrerings- og konto nr.

 

Brevbud

Brevbud til kommende medlemsmøde skal være formanden i hænde senest 3 dage før mødet.

Klik her